O projektu

O projektu

Jak co nejlépe pomoct postiženým krajům v transformační cestě k vyšší zaměstnanosti, tranformaci na udržitelnější průmysl a lepší využití svého potenciálu? To je předmětem OP Spravedlivá transformace a Fondu pro spravedlivou transformaci. 

Operační program Spravedlivá transformace bude v období 2021–2027 zcela novým programem zaměřeným na řešení dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech – Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Cílem podpory je zejména zajistit dostatek pracovních míst pro pracovníky, kteří odcházejí z uhelného průmyslu i zlepšení životního prostředí.

Podporovaná je široká škála opatření, zeměřená převážně na

  • podporu malých a středních podniků,
  • výzkum a inovace,
  • digitalizaci,
  • čistou energii a energetické úspory,
  • oběhové hospodářství,
  • rekultivace a nové využití území,
  • rekvalifikace a pomoc při hledání zaměstnání.

Podporovat je možné i velké podniky, a to včetně podniků zařazených v systému obchodování s emisními povolenkami.

Podpora bude vycházet z plánu spravedlivé územní transformace, který připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Kontakty

Moderátor diskuzí

Monika Dohnalová

[email protected]

Máte-li nápad, jak vylepšit funkčnost této aplikace, budeme vděčni za váš námět. Náměty posílejte na adresu [email protected]
Menu